Program: Luni-Vineri: 08:00 - 18:00; Sambata: 08:00 - 14:00 | Craiova, Strada Unirii nr.58 | Tel. Laborator: 0251 522 909 / Tel. Policlinica : 0251 523 928
    Rolul medicinii muncii este acela de a evalua starea de sanatate a angajatilor in relatie cu locul de munca si de a asigura consilierea angajatorilor privind factorii de risc profesional si modalitatile de evitare al acestora, contribuind astfel la cresterea eficientei in munca a angajatilor si a reducerii absenteismului.
 
Medicina Muncii mentine relatii bazate pe incredere, confidentialitate si echitate cu clientii sai si furnizeaza servicii medicale de sanatate si securitate in munca, dupa cum urmeaza:
 
• Supravegherea sanatatii angajatilor pe baza prevederilor legale si a riscurilor profesionale, astfel:
• examinari medicale de incadrare in munca;
• examinari de adaptare la locul de munca;
• examinari periodice;
• examinari la reluarea muncii;
• coordonarea monitorizarii biologice a expunerii profesionale si a efectelor biologice consecutive expunerii;
• inregistrarea, declararea si supravegherea cazurilor de boli profesionale si a celor legate de profesie.
 
• Consilierea angajatorului cu privire la:
• organizarea muncii;
• amenajarea ergonomica a locului de munca;
• utilizarea in conditii de securitate a substantelor folosite in procesul muncii;
• repartizarea sarcinilor de munca in functie de capacitatea si aptitudinile angajatilor de a-le executa;
• masurile adecvate privind sanatatea si securitatea in munca a angajatilor cu probleme speciale legate de consumul substantelor stupefiante;
• mentinerea in munca a angajatilor varstnici si a celor cu disabilitati;
• adaptarea activitatii la posibilitatile de munca ale angajatului aflat in circumstante mai vulnerabile: femei gravide, mame in perioada de alaptare, adolescenti, varstnici si persoane cu handicap.
 
• Intocmirea rapoartelor catre autoritatile competente conform cerintelor legislatiei in vigoare, de catre personal cu competente profesionale in domeniu:
• dosar medical;
• fisa de aptitudine;
• certificate si adeverinte medicale;
• documente statistice in cadrul sistemului informational national.
 
• Servicii conexe:
• consultatii medicale, prescriptii, tratamente;
• electrocardiograma;
• probe functionale ventilatorii;
• indicatii cura balneara, recuperare, realibitare;
• certificate medicale, orar redus, schimbare loc de munca.
 
• Vizitarea locurilor de munca si aprecierea obiectiva a conditiei de munca;
 
Evaluarea starii de sanatate a angajatilor prin :
-examen clinic la angajare
-examen clinic de adaptare
-examen clinic periodic
-examen clinic la reluarea muncii
-examen clinic de bilant la incetarea activitatii.
 
• Asistenta medicala la locul de munca;
 
• Consiliere in determinarea riscurilor profesionale si a investigatiilor necesare prevazute de lege corespunzatoare fiecarui loc de munca in parte.
 
• Monitorizarea din punct de vedere medical a expunerii profesionale si a efectelor biologice consecutive expunerii.
 
• Supravegherea starii de sanatate a angajatilor concordant cu particularitatile expunerii la factori de risc, evaluarea riscurilor privind bolile profesionale si bolile legate de profesiune.
 
• In urma examenului clinic general si a investigatiilor complementare specifice fiecarui loc de munca se intocmeste dosarul medical si se elibereaza fisa de aptitudine . Recomandari privind organizarea muncii, amenajarea ergonomica a locului de munca, utilizarea in conditii de securitatea substantelor folosite in procesul muncii, precum si repartizarea sarcinilor de munca, tinind seama de capacitatea si aptitudinile angajatilor de a le executa. Pachetul de servicii poate fi adaptat necesitatilor firmei dumneavoastra functie de specificul activitatii (investigatii paraclinice si imagistice, examinari psihiatrice, ORL, oftalmologie, neurologie, ginecologie, cardiologie etc.)